// Profipravo.cz / Články a komentáře 30.01.2023

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (4/2023)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


23. 1. 2023

částka 10; č. 18-20; PDF 135 KB 

18/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů 

19/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

20/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


26. 1. 2023

částka 11; č. 21-23; PDF 89 KB 

21/2023 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 

22/2023 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce 

23/2023 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 


27. 1. 2023

částka 12; č. 24; PDF 90 KB 

24/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs