// Profipravo.cz / Články a komentáře 21.11.2022

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (46/2022)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


18. 11. 2022

částka 155; č. 337; PDF 2 MB 

337/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 


částka 156; č. 338-342; PDF 2 MB 

338/202 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů 

339/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb. 

340/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 

341/2022 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce 

342/2022 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce 


částka 157; č. 343; PDF 211 KB 

343/2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci 

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 123/2022 Sb. 


částka 158; č. 344-345; PDF 2 MB 

344/2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 

345/2022 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, přijatému Parlamentem dne 18. října 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 3. listopadu 2022 

Autor: redakce

Reklama

Jobs