// Profipravo.cz / Články a komentáře 07.11.2022

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (44/2022)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


31. 10. 2022

částka 143; č. 313; PDF 24 MB 

313/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 


částka 144; č. 314; PDF 343 KB 

314/2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


částka 145; č. 315; PDF 13 MB 

315/2022 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023 


částka 146; č. 316; PDF 4 MB 

316/2022 Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná a vymezení konkrétních ochranných opatření 


částka 147; č. 317; PDF 4 MB 

317/2022 Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


částka 148; č. 318-320; PDF 90 KB 

318/2022 Vyhláška o zrušení některých nařízení okresního úřadu Jičín spadajících do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí 

319/2022 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023 

320/2022 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 


3. 11. 2022

částka 150; č. 324; PDF 10 MB 

324/2022 Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2023 


částka 151; č. 325-327; PDF 119 KB 

325/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů 

326/2022 Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2022 sp. zn. Pl. ÚS 27/21 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Přišimasy č. 1/2019 ze dne 4. 12. 2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace 

327/2022 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 


částka 152; č. 328; PDF 332 KB 

328/2022 Vyhláška o zárukách původu energie

Autor: redakce

Reklama

Jobs