// Profipravo.cz / Články a komentáře 09.03.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (9/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


1. 3. 2021

částka 36; č. 88-91; PDF 344 KB 

88/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

89/2021 Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 

90/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

91/2021 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 


částka 37; č. 92-93; PDF 1 MB 

92/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 

93/2021 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 


částka 41; č. 116; PDF 90 KB 

116/2021 Usnesení vlády České repubiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. 


2. 3. 2021

částka 42; č. 117-119; PDF 97 KB 

117/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb. 

118/2021 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. 

119/2021 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb. 


3. 3. 2021

částka 43; č. 120; PDF 89 KB 

120/2021 Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu 


5. 3. 2021

částka 44; č. 121; PDF 95 KB 

121/2021 Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě 


částka 45; č. 122; PDF 95 KB 

122/2021 Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti

Autor: redakce

Reklama

Jobs