// Profipravo.cz / Články a komentáře 17.02.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (7/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


12. 2. 2019

částka 14; č. 33-34; PDF118 KB 

33/2019 Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku  

34/2019 Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny   
 

14. 2. 2019

částka 15; č. 35-36; PDF192 KB 

35/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)   

36/2019 Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů    
 

částka 16; č. 37; PDF137 KB 

37/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů    


15. 2. 2019
 
částka 17; č. 38-41; PDF988 KB 

38/2019 Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní   

39/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony   

40/2019 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019   

41/2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně    
 

částka 18; č. 42-43; PDF93 KB 

42/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů    

43/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků    
 

částka 19; č. 44-50; PDF168 KB 

44/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů    

45/2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti   

46/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů    

47/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů    

48/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů    

49/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů    

50/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů