// Profipravo.cz / Monitoring 05.02.2023

Pokuta za maření místního šetření

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zastavil správní řízení se společností Beryko s. r. o. o rozkladu proti pokutě za maření místního šetření, protože rozklad byl vzat zpět. Prvostupňové rozhodnutí s pokutou ve výši 22,5 milionu korun tedy nabylo právní moci.

vytisknout článek


Pokuta byla uložena za nesoučinnost při šetření na místě, které Úřad prováděl na počátku loňského roku v obchodních prostorách společnosti Beryko kvůli podezření na protisoutěžní jednání při distribuci a prodeji výrobků značky Xiaomi v České republice. V průběhu šetření jeden z jednatelů společnosti odmítl inspektorům Úřadu předat a zpřístupnit svůj mobilní telefon, druhý jednatel pak předal k prověření mobilní telefon a notebook, u nichž však došlo ke smazání, resp. změně obsahu těchto zařízení. Dále došlo ke skrytému smazání velké části obsahu pracovní e-mailové schránky jednoho ze zaměstnanců společnosti Beryko, a ani po výzvě nebyly inspektorům Úřadu zpřístupněny zálohy pracovních e-mailových schránek pracovníků společnosti Beryko.

Šetření na místě v obchodních prostorách soutěžitelů je klíčovým nástrojem Úřadu při odhalování zakázaných, zejména kartelových, dohod. Soutěžitel Beryko v celém průběhu místního šetření vědomě a cíleně činil řadu kroků, aby šetření Úřadu zhatil, nebo výrazně ztížil, a to přes opakovaná poučení o následcích takového jednání.

Při ukládání pokuty Úřad zohlednil, že se jednalo o úmyslně obstrukční jednání vedené záměrem neumožnit řádné prověření obchodních záznamů. Jeho závažnost navíc výrazně zvýšila skutečnost, že vycházelo přímo od jednatelů a společníků šetřeného soutěžitele. Maximální výše sankce za tento typ přestupku může dosahovat až 1 % z obratu pachatele, v daném případě se pohybuje téměř na této hranici.


(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva ÚOHS

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů