// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

19.09.2023 11:15

Právní úprava omylu

Nejvyšší soud se aktuálně zabýval ve dvou věcech otázkami aplikace právní úpravy omylu


17.09.2023 14:13

Skládání kauce při podání návrhu dle ZZVZ

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k novelizovaným pravidlům skládání kauce při podání návrhu dle ZZVZ


17.09.2023 14:06

Náhrada škody za krizová opatření v době covidu

Nejvyšší soud otevřel cestu k náhradě škody za krizová opatření v době covidu


17.09.2023 14:01

Včasnost uplatnění námitky podjatosti rozhodce

Nejvyšší soud rozhodoval o otázce včasnosti uplatnění námitky podjatosti rozhodce jako předpokladu důvodu zrušení rozhodčího nálezu


17.09.2023 13:58

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

Nejvyšší soud ukončil soudní ping-pong ve věci přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti


17.09.2023 13:53

Vymezení kapacity v tržním řádu obce

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) zrušilo ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení obce Holubice č. 1/2019, tržní řád, ze dne 24. 10. 2019. Ve zbývající části návrh odmítlo.


17.09.2023 13:51

Sjednocování judikatury v rodinněprávních věcech

Sjednocování judikatury v rodinněprávních věcech by měl šířeji zastávat Nejvyšší soud


02.09.2023 10:35

Nezávislé uplatňování soukromého práva na právu veřejném

Nejvyšší soud se vyslovil k pravidlu nezávislého uplatňování soukromého práva na právu veřejném


02.09.2023 10:30

Právo na přístup k soudu

Právo na přístup k soudu v případě osob se zdravotním postižením


26.08.2023 22:12

Zabrání obecně nebezpečných věcí

Zabrání obecně nebezpečných věcí nesmí být odůvodněno paušálně. Lze-li nebezpečná data oddělit či odstranit, je nutné vlastníkovi výpočetní techniky zbytek dat i zařízení vydat


26.08.2023 22:05

Úřední změna pohlaví

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost osoby žádající úřední změnu pohlaví


11.08.2023 09:47

Smluvní pokuta za neuzavření tzv. realitní smlouvy

Realitní kancelář (realitní zprostředkovatel) nemůže požadovat smluvní pokutu za to, že zájemce o koupi (spotřebitel) neuzavře s prodávajícím tzv. realitní smlouvu


11.08.2023 09:43

Rozhodnutí o místních referendech a volební kampani

Volební senát rozhodoval ve věcech místních referend a volební kampaně


11.08.2023 09:38

Jednostranné vydání pokynu Do Not Resuscitate

Odpovědnost nemocnice za smrt dlouhodobě nemocné pacientky při jednostranném vydání pokynu Do Not Resuscitate („ne-resuscituj“)


10.08.2023 13:07

ESLP upřesnil kritéria ochrany whistleblowerů

Evropský soud pro lidská práva v nedávném rozsudku uvedl, že rozsah pojmu whistleblowing se vztahuje nejen na oznamování protiprávního jednání, ale i jednání, které je sice legální, ale přesto způsobilé poškozovat veřejný zájem. Více informací naleznete v aktuálním čísle Zpravodaje KVZ k rozsudkům z oblasti lidských práv


10.08.2023 13:02

Náhrada nákladů exekutora při zastavování bagatelních exekucí

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo metodické stanovisko k problematice neoprávněně požadované či neoprávněně vyplacené náhrady nákladů soudního exekutora při zastavování bagatelních exekucí


10.08.2023 12:58

Pokuty za porušení GDPR prostřednictvím cookies

Úřad pro ochranu osobních údajů udělil pokuty ve výši téměř 4,5 milionu Kč za porušení GDPR prostřednictvím cookies souborů


10.08.2023 12:51

Konsolidovaný text nařízení GBER

Konsolidovaný text revidovaného obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) zveřejněn


29.07.2023 20:02

Aplikace pro vyhodnocení finančního zdraví podnikatelů

Ministerstvo spravedlnosti spustilo aplikaci pro vyhodnocení finančního zdraví podnikatelů


29.07.2023 19:59

Vyšší daň z nemovitostí pro určité nemovitosti

Obce mohou zatížit vyšší daní z nemovitostí i jen určité nemovitosti


< strana 1 / 95 >
Reklama

Jobs