// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

09.04.2021 09:37

Odměna soudního exekutora za vyklizení Kliniky

Ústavní soud zrušil rozhodnutí o odměně soudního exekutora za vyklizení Kliniky


09.04.2021 09:29

Mimořádné opatření o testování zaměstnanců

Návrh na zrušení mimořádného opatření o testování zaměstnanců byl zamítnut


25.03.2021 09:31

Přezkum sjednaného úroku ve smlouvách mezi podnikateli

Nejvyšší soud posuzoval otázky možností přezkumu sjednaného úroku ve smlouvách uzavíraných mezi podnikateli


25.03.2021 09:14

K návrhu na zrušení vyhlášení nouzového stavu

Ústavní soud odmítl z procesních důvodů návrh skupiny senátorů na zrušení usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ze dne 14. 2. 2021


23.03.2021 17:34

K právu rodičky na vydání placenty

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) zamítl ústavní stížnost směřující proti rozsudkům Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Praze a Okresního soudu v Mělníku, neboť dospěl k závěru, že k porušení základních práv stěžovatelky nedošlo.


23.03.2021 17:31

Spor o lesy vydané rodu Colloredo-Mansfeld

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele Leonharda Josefa Colloredo-Mansfelda a zrušil rozsudky Okresního soudu v Hradci Králové, Krajského soudu v Hradci Králové a usnesení Nejvyššího soudu, neboť jimi bylo porušeno stěžovatelovo ústavně zaručené základní právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


23.03.2021 16:37

Právní kvalifikace krádeží v době koronavirové pandemie

Velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu sjednotil rozhodování senátů Nejvyššího soudu ve věci právní kvalifikace krádeží v době koronavirové pandemie


28.02.2021 11:30

Obnovení prezenční výuky

Smíchovské Gymnázium Na Zatlance nemusí v pondělí obnovit prezenční výuku


28.02.2021 11:27

Odvolání člena Rady ERÚ

Nejvyšší správní soud v těchto dnech řešil otázku odvolání člena Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vládou v červenci 2019


26.02.2021 22:21

Kompetence MZ v době nouzového stavu

Kompetence Ministerstva zdravotnictví se vyhlášením nouzového stavu nemění, správní soudy musí v zájmu zachování rovnosti stran v řízení umožnit žalobcům reagovat na změny v napadených opatřeních


23.02.2021 09:12

Zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb

Ústavní soud zrušil část usnesení vlády zakazující maloobchodní prodej a poskytování služeb


16.01.2021 18:34

Stanovení lhůt pro uchovávání dat

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil vyjádření k posledním rozsudkům Soudního dvora Evropské Unie ve věci uchovávání provozních a lokalizačních údajů


16.01.2021 18:27

Uznání cizozemského rozhodnutí o osvojení

Pravidla pro uznání cizozemského rozhodnutí o osvojení zůstávají beze změny


16.01.2021 18:24

Platnost GDPR ve Velké Británii

Evropská unie a Velká Británie se dohodly, že od začátku roku 2021 po dobu maximálně šesti měsíců zůstane ve Spojeném království v platnosti režim obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V tomto období bude možné předávat osobní údaje do Velké Británie jako doposud. Naopak mechanismus jediného kontaktního místa přestane ve Velké Británii platit již od 1. ledna 2021.


09.01.2021 22:28

Princip omezené důvěry v dopravě

Princip omezené důvěry v dopravě nelze vykládat tak, že řidič vždy musí předpokládat porušení pravidel silničního provozu jinými účastníky


09.01.2021 22:25

Náklady exekuce při jejím zastavení pro nemajetnost

Náklady exekuce a otázka procesního zavinění při jejím zastavení pro nemajetnost (ústavně konformní výklad § 89 exekučního řádu)


05.01.2021 16:42

Předseda ÚOHS potvrdil pokutu za vertikální dohody

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 40 793 000 Kč společnosti BABY DIREKT s.r.o. za uzavírání zakázaných vertikálních dohod o určování cen pro další prodej. Předseda ÚOHS na základě rozkladu společnosti BABY DIREKT napadené prvostupňové rozhodnutí částečně změnil, na výslednou pokutu však uvedené změny neměly dopad.


05.01.2021 16:36

Prodej výrobků se zdravotními účinky

Nejvyšší soud rozhodl o některých aktuálních otázkách prodeje výrobků se zdravotními účinky


07.11.2020 12:11

Správa vlastního majetku soudce

Kárný senát rozhodl o dvou kárných žalobách na soudce Okresního soudu v Mělníku


07.11.2020 12:03

Ke kolizi povinnosti mlčenlivosti s právem na obhajobu

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) zamítl ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Brně, rozsudku Krajského soudu v Ostravě a usnesení Nejvyššího soudu, neboť neshledal, že by jimi došlo k porušení ústavně zaručených základních práv a svobod stěžovatele.


< strana 1 / 84 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů