// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

21.10.2021 10:06

Preventivní ztotožňování účastníků shromáždění

Policie nesmí preventivně ztotožňovat účastníky shromáždění


21.10.2021 10:02

Zápočet doby výkonu trestu odnětí svobody

Je-li doživotní trest zrušen či prominut, počítá se doba strávená jeho výkonem i do doby výkonu ostatních trestů


21.10.2021 09:59

Uznávání protilátek proti viru SARS-CoV-2

Nejvyšší správní soud zamítl návrh na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se uznávání protilátek proti viru SARS-CoV-2


12.10.2021 07:27

Včasnost podání učiněného prostřednictvím e-mailu

Stanovisko Ústavního soudu k posouzení otázky včasnosti elektronického podání učiněného prostřednictvím e-mailu


03.10.2021 13:30

Sbírka Nejvyššího soudu elektronická a zdarma

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude už jen elektronická a pro všechny zdarma


03.10.2021 13:23

Bezdůvodné obohacení zranitelné osoby

Bezdůvodné obohacení zranitelné osoby ve světle práva na spravedlivý proces


03.10.2021 13:19

Zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění

Zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění by mělo obsahovat krátký návod pro odsouzeného, jaké konkrétní změny se od něj očekávají


17.09.2021 07:52

Služba tzv. veřejného datového úložiště

Nejvyšší soud rozhodl o aktuální otázce nekalosoutěžního obchodního modelu služby tzv. veřejného datového úložiště


14.09.2021 23:06

Účast na soudní rehabilitaci

Účast na soudní rehabilitaci ve vztahu k období do 25. 2. 1948


09.09.2021 09:33

Rozsah styku nezletilého dítěte s prarodiči

Při rozhodování o rozsahu styku nezletilého dítěte s prarodiči nelze použít stejná kritéria, jako by šlo o jeho rodiče


07.09.2021 09:13

Ověřování notářských listin apostilou

Ověřování notářských listin apostilou pro účely jejich použití v zahraničí od října provedou notáři


04.09.2021 11:26

Zahájení dotačního řízení MSp na rok 2022

Zveřejněním výzev pro předkládání žádostí o poskytnutí dotací na rok 2022 bylo zahájeno dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2022, a to v následujících dotačních titulech: Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy, Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody, Prevence korupčního jednání I. a Prevence korupčního jednání II.


31.08.2021 20:58

Úprava tzv. bezdoplatkových zón je neústavní

Ústavní soud zrušil ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi: úprava tzv. bezdoplatkových zón je neústavní


24.08.2021 20:55

Odškodnění za nezákonné trestní stíhání

Ústavní soud dal jednomu z nezákonně trestně stíhaných úředníků v rámci tzv. kauzy ProMoPro šanci na vyšší odškodnění


24.08.2021 20:04

Úprava výše referenční a diskontní sazby

Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice


20.08.2021 07:55

Práva a povinnosti související se zajištěním styku s dítětem

Hodnota automobilu jednoho z rodičů není určujícím kritériem, od nějž by se mělo odvíjet stanovení rozsahu práv a povinností souvisejících se zajištěním styku s dítětem


20.08.2021 07:49

Náklady řízení při zastavení exekuce

Do úvah o nákladech řízení při zastavení exekuce je nutné zahrnout nejen neplatnost rozhodčí doložky, ale také neplatnost samotné smlouvy o úvěru pro rozpor s dobrými mravy


03.08.2021 18:36

Krádež spáchaná za nouzového stavu

Ustanovení § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku nelze automaticky aplikovat na každou krádež spáchanou za nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s pandemií koronaviru


27.07.2021 23:12

Zrušení mimořádného opatření MZd o nošení respirátorů

NSS dnešním rozsudkem zrušil s odloženou účinností o 3 dny mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví regulující nošení ochranných prostředků dýchacích cest


23.07.2021 09:11

Vyhodnocení využívání tabulky k určování výživného

Ministerstvo spravedlnosti předkládá k veřejné konzultaci analytický materiál, který vyhodnocuje využívání tzv. doporučující tabulky k určování výživného


< strana 1 / 88 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů