// Profipravo.cz / Články a komentáře 06.02.2023

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (5/2023)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


31. 1. 2023

částka 13; č. 25; PDF 1 MB 

25/2023 Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2022 sp. zn. Pl. ÚS 36/21 ve věci návrhu na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 


částka 14; č. 26; PDF 2 MB 

26/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 


částka 15; č. 27; PDF 89 KB 

27/2023 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo) 


3. 2. 2023

částka 16; č. 28; PDF 2 MB 

28/2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů 


částka 17; č. 29; PDF 295 KB 

29/2023 Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů