// Profipravo.cz / Články a komentáře 16.01.2023

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (2/2023)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


11. 1. 2023

částka 3; č. 4; PDF 2 MB 

4/2023 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 29. listopadu 2022 sp. zn. Pl. ÚS-st. 57/22 k účinkům zrušujícího nálezu Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 na právní vztahy 


částka 4; č. 5; PDF 9 MB 

5/2023 Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny 


částka 5; č. 6-10; PDF 698 KB 

6/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie 

7/2023 Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o vyhlášení českého znění doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků 

8/2023 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 7. ledna 2023 

9/2023 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstva obce konaných dne 7. ledna 2023 

10/2023 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstva obce konaného dne 7. ledna 2023 


částka 6; č. 11; PDF 584 KB 

11/2023 Vyhláška o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě

Autor: redakce

Reklama

Jobs