// Profipravo.cz / Články a komentáře 23.03.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (11/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


15. 3. 2021

částka 50; č. 130; PDF 91 KB 

130/2021 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. 


17. 3. 2021

částka 47; č. 125; PDF 10 MB 

125/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů 


částka 48; č. 126-128; PDF 373 KB 

126/2021 Vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 

127/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů 

128/2021 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 


částka 49; č. 129; PDF 94 KB 

129/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů 

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 90/2021 Sb. 


18. 3. 2021

částka 51; č. 131-135; PDF 132 KB 

131/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

132/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

133/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

134/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

135/2021 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. 


19. 3. 2021

částka 52; č. 136; PDF 98 KB 

136/2021 Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů