// Profipravo.cz / Články a komentáře 01.03.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (8/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


23. 2. 2021

částka 33; č. 81; PDF 2 MB 

81/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 


částka 34; č. 82-84; PDF 308 KB 

82/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. 

83/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

84/2021 Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu 


25. 2. 2021

částka 35; č. 85-87; PDF 159 KB 

85/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů 

86/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. 

87/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy 


26. 2. 2021

částka 38; č. 94-95; PDF 158 KB 

94/2021 Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů 

95/2021 Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 


částka 39; č. 96-114; PDF 291 KB 

96/2021 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021

97/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

98/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

99/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

100/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
101/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

102/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

103/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

104/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

105/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

106/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

107/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

108/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

109/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

110/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

111/2021 Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 

112/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

113/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

114/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

28. 2. 2021

částka 40; č. 115; PDF 88 KB 

115/2021 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.

Autor: redakce

Reklama

Jobs