// Profipravo.cz / Články a komentáře 15.02.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (6/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


8. 2. 2021

částka 22; č. 48; PDF 90 KB 

48/2021 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 


9. 2. 2021

částka 20; č. 44; PDF 3 MB 

44/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod 


částka 21; č. 45-47; PDF 815 KB 

45/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů 

46/2021 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického 

47/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 


10. 2. 2021

částka 23; č. 49; PDF 6 MB 

49/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


11. 2. 2021

částka 26; č. 56; PDF 92 KB 

56/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 


12. 2. 2021

částka 24; č. 50-52; PDF 136 KB 

50/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů 

51/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 

52/2021 Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla 


částka 25; č. 53-55; PDF 156 KB 

53/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů 

54/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně- klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

55/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády


14. 2. 2021

částka 28; č. 59-74; PDF 252 KB 

59/2021 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů 

60/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

61/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

62/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

63/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

64/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

65/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

66/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

67/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

68/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

69/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

70/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

71/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

72/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

73/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

74/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů