// Profipravo.cz / Články a komentáře 01.02.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (4/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


28. 1. 2021

částka 16; č. 31-33; PDF 123 KB 

31/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

32/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

33/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 


29. 1. 2021

částka 12; č. 24-26; PDF 3 MB 

24/2021 Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence 

25/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů 

26/2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 


částka 13; č. 27-28; PDF 61 MB 

27/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice 

28/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů