// Profipravo.cz / Články a komentáře 25.01.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (3/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


18. 1. 2021

částka 9; č. 16-17; PDF 1 MB 

16/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

17/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 


20. 1. 2021

částka 10; č. 18-20; PDF 143 KB

18/2021 Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze 

19/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. 

20/2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 


22. 1. 2021

částka 11; č. 21-23; PDF 115 KB 

21/2021 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 

22/2021 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 

23/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů