// Profipravo.cz / Články a komentáře 18.01.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (2/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


11. 1. 2021

částka 7; č. 12; PDF 87 KB 

12/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 


12. 1. 2021

částka 3; č. 6; PDF 6 MB 

6/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


částka 4; č. 7; PDF 2 MB 

7/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb. 


částka 5; č. 8; PDF 3 MB 

8/2021 Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 


15. 1. 2021

částka 8; č. 13-15; PDF 408 KB 

13/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

14/2021 Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky 

15/2021 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů