// Profipravo.cz / Články a komentáře 11.01.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (1/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


7. 1. 2021

částka 1; č. 1-3; PDF 7 MB 

1/2021 Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí 

2/2021 Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky 

3/2021 Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů 

Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb. 


částka 2; č. 4-5; PDF 178 KB 

4/2021 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky 

5/2021 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky 


částka 6; č. 9-11; PDF 104 KB 

9/2021 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 

10/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

11/2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů