// Profipravo.cz / Články a komentáře 19.10.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (42/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


12. 10. 2020

částka 166; č. 407-414; PDF 257 KB 

407/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

408/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

409/2020 Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 

410/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

411/2020 Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu 

412/2020 Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 

413/2020 Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb 

414/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 


13. 10. 2020

částka 161; č. 397; PDF 238 MB 

397/2020 Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů 


částka 163; č. 403-404; PDF 205 KB 

403/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

404/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb. 


částka 164; č. 405; PDF 13 MB 

405/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů 


částka 165; č. 406; PDF 198 KB 

406/2020 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo) 


16. 10. 2020

částka 167; č. 415; PDF 95 KB 

415/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí 


částka 168; č. 416-420; PDF 177 KB 

416/2020 Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze 

417/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

418/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

419/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

420/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Autor: redakce

Reklama

Jobs