// Profipravo.cz / Články a komentáře 21.09.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (38/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


17. 9. 2020

částka 150; č. 370-371; PDF 5 MB 

370/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

371/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 


částka 151; č. 372-373; PDF 91 KB 

372/2020 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021 

373/2020 Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu

Autor: redakce

Reklama

Jobs