// Profipravo.cz / Články a komentáře 16.01.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (2/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


3. 1. 2020

částka 1; č. 1-2 PDF; 122 KB  

1/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů  

2/2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 


10. 1. 2020

částka 2; č. 3-4; PDF 12 MB  

3/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů  

4/2020 Vyhláška o energetických specialistech 


částka 3; č. 5-9; PDF 21 MB  

5/2020 Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin 

6/2020 Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů 

7/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech) 

8/2020 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

9/2020 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí  

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů