// Profipravo.cz / Články a komentáře 04.11.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (44/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


29. 10. 2019

částka 116; č. 266-267; PDF 92 KB  

266/2019 Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem 

267/2019 Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují 


částka 117; č. 268-270; PDF 33 MB  

268/2019 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 

269/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 

270/2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020 


31. 10. 2019

částka 118; č. 271-272; PDF 3 MB  

271/2019 Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu 

272/2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů