// Profipravo.cz / Články a komentáře 01.04.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (13/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


27. 3. 2019

částka 37; č. 80; PDF 312 KB  

80/2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 


částka 38; č. 81-82; PDF 11 MB  

81/2019 Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy 

82/2019 Vyhláška o tabákových nálepkách 


částka 39; č. 83-84; PDF 9 MB  

83/2019 Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 

84/2019 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 


částka 40; č. 85-86; PDF 101 KB  

85/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 

86/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. 


29. 3. 2019

částka 41; č. 87-89; PDF 2 MB  

87/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody 

88/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů 

89/2019 Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů