// Profipravo.cz / Články a komentáře 18.03.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (11/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


14. 3. 2019

částka 29; č. 70-71; PDF3 MB 

70/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. 

71/2019 Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů    
 

částka 30; č. 72; PDF11 MB 

72/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů    
 

částka 31; č. 73; PDF21 MB 

73/2019 Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů    
 

částka 32; č. 74; PDF123 KB 

74/2019 Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů