// Profipravo.cz / Články a komentáře 25.02.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (8/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


21. 2. 2019

částka 20; č. 51; PDF4 MB 

51/2019 Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů   


částka 21; č. 52-53; PDF98 KB 

52/2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019-2021, 0,00%   

53/2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně    
 

částka 22; č. 54-56; PDF133 KB 

54/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů    

55/2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce   

56/2019 Nález Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019 sp. zn. PL. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů