// Profipravo.cz / Články a komentáře 02.11.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (42/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


16. 10. 2018

částka 114; č. 228-230; PDF216 KB 

228/2018 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I  

229/2018 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II   

230/2018 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III   
 

částka 115; č. 231; PDF206 KB 

231/2018 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)   

 
18. 10. 2018

částka 116; č. 232; PDF2 MB 

232/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů   


částka 117; č. 233; PDF3 MB 

233/2018 Nález Ústavního soudu ze dne 4. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 21/15 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb.   


částka 118; č. 234-235; PDF1 MB 

234/2018 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí   

235/2018 Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/ /2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů