// Profipravo.cz / Články a komentáře 03.10.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (39/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


27. 9. 2018

částka 104; č. 207; PDF6 MB 

207/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)  


částka 105; č. 208-210; PDF122 KB 

208/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů    

209/2018 Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel   

210/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů    
 

částka 106; č. 211; PDF43 MB 

211/2018 Vyhláška o technických prohlídkách vozidel   
 

částka 107; č. 212-215; PDF97 KB 

212/2018 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019   

213/2018 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019   

214/2018 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019   

215/2018 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017-2020  

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů