// Profipravo.cz / Články a komentáře 17.09.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (37/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


12. 9. 2018

částka 97; č. 196; PDF98 KB 

196/2018 Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění 


částka 98; č. 197-198; PDF297 KB 

197/2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády   

198/2018 Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč    
 

14. 9. 2018
 
částka 99; č. 199-200; PDF2 MB 

199/2018 Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)   

200/2018 Nález Ústavního soudu ze dne 14. srpna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 14/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů    
 

částka 100; č. 201; PDF8 MB 

201/2018 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019  

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů