// Profipravo.cz / Články a komentáře 05.04.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (13/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


29. 3. 2018

částka 26; č. 47-48; PDF 257 KB 

47/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů   

48/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů   

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů