// Profipravo.cz / Články a komentáře 28.03.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (12/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


23. 3. 2018

částka 22; č. 43; PDF 15 MB 

43/2017  Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády   


částka 23; č. 44; PDF 1 MB 

44/2018  Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními    


částka 24; č. 45; PDF 21 MB 

45/2018  Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území    


částka 25; č. 46; PDF 3 MB 

46/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů    

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů