// Profipravo.cz / Články a komentáře 10.11.2014

Uplynulý týden (45/2014) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


3. 11. 2014

částka 100; č. 236; PDF 513 KB 

236/2014 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015    


6. 11. 2014

částka 98; č. 233; PDF 10 MB 

233/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.   


částka 99; č. 234-235; PDF 1014 KB 

234/2014 Zákon o státní službě    

235/2014 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému Parlamentem dne 1. října 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. října 2014    
 

7. 11. 2014

částka 101; č. 237-238; PDF 644 KB 

237/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům    

238/2014 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů