// Profipravo.cz / Monitoring 22.05.2020

Prodlužování lhůty pro stanovení daně

Lhůtu pro stanovení daně nelze prodlužovat prostřednictvím tzv. řetězení ztrát

vytisknout článek


Nejvyšší správní soud se zabýval délkou lhůty pro stanovení daně v případě, že daňový subjekt vykáže opakovaně daňovou ztrátu. Z hlediska finanční správy i daňových subjektů se jedná o zásadní otázku, jelikož v návaznosti na tuto lhůtu lze provádět daňovou kontrolu a stanovit daň. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, lze vzniklou daňovou ztrátu uplatnit v průběhu následujících pěti zdaňovacích období jako položku odčitatelnou od základu daně. V takovém případě začíná tříletá lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období běžet až po uplynutí posledního pátého zdaňovacího období, ve kterém bylo možné daňovou ztrátu uplatnit. Spornou otázkou však bylo, jaký vliv na tuto lhůtu bude mít, pokud daňovému subjektu v průběhu oněch pěti let vznikne další daňová ztráta.

Konkrétně v posuzované věci daňový subjekt vykázal daňovou ztrátu v letech 2008 a 2009. Finanční správa zastávala názor, že dojde k tzv. řetězení ztrát a vznik další daňové ztráty prodlouží lhůtu pro stanovení daně i pro předchozí rok 2008. Pokud by daňový subjekt vykázal opakovaně, byť jen jednou za pět let, daňovou ztrátu, prodloužila by se lhůta pro stanovení daně a také pro provádění daňových kontrol i pro pět zdaňovacích období, které danému roku předcházely. Takový postup by podle soudců Nejvyššího správního soudu nerespektoval smysl zákona.

„Pokud by Nejvyšší správní soud přijal uvedený výklad zastávaný finanční správou, umožnil by jí provádět daňové kontroly hypoteticky až do nekonečna, protože by se lhůta neustále prodlužovala. Takový postup by  nepřiměřeně zasahoval do právní jistoty daňových subjektů,“ zdůraznil v odůvodnění rozsudku předseda senátu Nejvyššího správního soudu Milan Podhrázký.

Informace k rozsudku ze dne 13. května 2020 ve věci čj. 8 Afs 58/2019, celé znění rozsudku zde.

(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva NSS

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů