// Profipravo.cz / Monitoring 10.02.2019

K povinnosti provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách dokument „K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)“.

vytisknout článek


Obecné nařízení požaduje, v některých případech, vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Takové posouzení je nutné v situaci, kdy zpracování osobních údajů má za následek vznik vysokého rizika pro práva a svobody fyzických osob, a to s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu, účelům zpracování a využitím nových technologií.

V materiálu naleznete seznam druhů operací zpracování osobních údajů, které podléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Zařazení zpracování do seznamu vysoce rizikových pro práva a svobody subjektů údajů se provádí na základě deseti charakteristik popisujících každé zpracování osobních údajů.

Dokument je k dispozici v rubrice GDPR.

(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva ÚOOÚ

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů