// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

01.05.2018 18:38

Rozhodnutí ve věci přípustnosti tzv. pravých souběhů

Nejvyšší soud přijal rozhodnutí ve věci přípustnosti tzv. pravých souběhů


01.05.2018 17:51

Otázky a odpovědi ke kodexům chování

Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách odpovědi na nejčastější otázky týkající se kodexů chování, se kterými se setkává ve své praxi.


08.03.2018 23:29

Uvedení spotřebitele v omyl o skutečné ceně

Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu 400 tisíc korun za klamavou reklamu


06.03.2018 22:38

Zvukový záznam tzv. monitorovaného hovoru jako důkaz

Zvukový záznam tzv. monitorovaného hovoru jako důkazní prostředek v občanském soudním řízení


27.02.2018 23:56

Databáze judikatury k nemajetkové újmě

Nejvyšší soud těší zájem veřejnosti o aplikaci na stránkách www.datanu.cz


31.01.2018 00:07

Výše náhrady za omezení vlastnického práva

Výše náhrady za omezení vlastnického práva regulací nájemného v období do 31. 12. 2006


07.01.2018 23:31

Otázky a odpovědi k GDPR: e-shopy

Úřad pro ochranu osobních údajů rozšířil rubriku nejčastějších otázek a odpovědí, na které je dotazován v souvislosti s Obecným nařízením. Nový okruh se týká internetových obchodů.


04.01.2018 00:03

Překlad pokynů WP29 k souhlasu dle GDPR

ÚOOÚ zveřejnil překlad pokynů WP29 k souhlasu


28.12.2017 15:15

Právní vztah provozovatele k celému letišti

Žadatel o povolení provozovat letiště musí prokázat právní vztah k celému letišti, i když vlastní nadpoloviční většinu jeho plochy


28.12.2017 15:05

Procesní novinky v oblasti významné tržní síly

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal letošní čtvrtý informační list, tentokrát na téma významné tržní síly a jejího zneužití.


04.12.2017 00:01

Vodítka WP29 ke správnímu pokutování

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách Vodítka k uplatnění a stanovení správních pokut pro účely Nařízení 2016/679


03.12.2017 23:51

Výklad zákona příznivější pro spotřebitele

Umožňuje-li zákon více výkladů, musí soud zvolit ten příznivější pro spotřebitele


03.12.2017 23:46

K úpravě osobního styku s dítětem

Ústavní soud k úpravě osobního styku: i otec by měl mít možnost se svým dítětem strávit Štědrý den


14.11.2017 07:28

Právo jednat před soudem ve své mateřštině

Právo účastníka civilního řízení jednat před soudem ve své mateřštině se nevztahuje na písemný styk soudu s účastníky a naopak


25.10.2017 23:59

Policie při vyklízení vily Milada neporušila základní práva

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) zamítl ústavní stížnost čtyř stěžovatelů směřující proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, protože neshledal, že by jimi byla porušena základní práva stěžovatelů.


03.10.2017 23:19

ÚOOÚ by pokutu v případu ekolo.cz znovu neudělil

3. 10. 2017 - Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) reaguje následujícím vyjádřením na zprávy v médiích v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu v ukončeném případu ekolo.cz.


29.09.2017 14:24

Pro odsouzení za pokus vraždy je třeba prokázat úmysl

I. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti muže odsouzeného za pokus vraždy a zrušil napadená rozhodnutí Nejvyššího soudu, Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces a zásada, že jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem.


29.09.2017 14:19

Také svoboda vědeckého bádání má své hranice

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) zamítl ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu a rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, neboť jimi nebyla porušena ústavně zaručená práva stěžovatelky.


29.09.2017 14:13

Námitka promlčení dluhu ve světle dobrých mravů

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil část výroku I. rozsudku Městského soudu v Praze, neboť jím byla porušena základní práva stěžovatelky a/ na spravedlivý proces a náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím soudu. Ve zbytku ústavní stížnost zamítl pro neopodstatněnost.


29.09.2017 14:07

Stát nemůže registrovat k platbě DPH v neomezené lhůtě

Nejvyšší správní soud dospěl v nedávném rozsudku k závěru, že pravomoc správce daně registrovat z moci úřední podnikatele jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) není časově neomezená, ale podléhá, stejně jako jakékoliv jiné zásahy státu do právní sféry lidí, časovému omezení.


< strana 1 / 78 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů