// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

04.06.2018 00:10

GDPR a přímý elektronický marketing

1. 6. 2018 – Na základě četných dotazů veřejnosti uveřejňuje Úřad pro ochranu osobních údajů své vyjádření ohledně práv a povinností správce a zákazníka v přímém elektronickém marketingu po nabytí účinnosti obecného nařízení.


24.05.2018 11:39

Cookies a GDPR

22. 5. 2018 - Na základě četných dotazů veřejnosti předkládá ÚOOÚ k veřejné diskusi doporučení, jak přistupovat ke cookies v nadcházejícím období, kdy bude účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), avšak nebude ještě finálně schválené nařízení o ePrivacy.


24.05.2018 11:07

Objektivní odpovědnost za porušení povinností řidiče

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za porušení povinností řidiče podle zákona o silničním provozu není protiústavní


24.05.2018 11:05

Obrácení důkazního břemene v medicínských sporech

Ústavní soud k možnosti obrácení důkazního břemene v medicínských sporech


01.05.2018 18:38

Rozhodnutí ve věci přípustnosti tzv. pravých souběhů

Nejvyšší soud přijal rozhodnutí ve věci přípustnosti tzv. pravých souběhů


01.05.2018 17:51

Otázky a odpovědi ke kodexům chování

Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách odpovědi na nejčastější otázky týkající se kodexů chování, se kterými se setkává ve své praxi.


08.03.2018 23:29

Uvedení spotřebitele v omyl o skutečné ceně

Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu 400 tisíc korun za klamavou reklamu


06.03.2018 22:38

Zvukový záznam tzv. monitorovaného hovoru jako důkaz

Zvukový záznam tzv. monitorovaného hovoru jako důkazní prostředek v občanském soudním řízení


27.02.2018 23:56

Databáze judikatury k nemajetkové újmě

Nejvyšší soud těší zájem veřejnosti o aplikaci na stránkách www.datanu.cz


31.01.2018 00:07

Výše náhrady za omezení vlastnického práva

Výše náhrady za omezení vlastnického práva regulací nájemného v období do 31. 12. 2006


07.01.2018 23:31

Otázky a odpovědi k GDPR: e-shopy

Úřad pro ochranu osobních údajů rozšířil rubriku nejčastějších otázek a odpovědí, na které je dotazován v souvislosti s Obecným nařízením. Nový okruh se týká internetových obchodů.


04.01.2018 00:03

Překlad pokynů WP29 k souhlasu dle GDPR

ÚOOÚ zveřejnil překlad pokynů WP29 k souhlasu


28.12.2017 15:15

Právní vztah provozovatele k celému letišti

Žadatel o povolení provozovat letiště musí prokázat právní vztah k celému letišti, i když vlastní nadpoloviční většinu jeho plochy


28.12.2017 15:05

Procesní novinky v oblasti významné tržní síly

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal letošní čtvrtý informační list, tentokrát na téma významné tržní síly a jejího zneužití.


04.12.2017 00:01

Vodítka WP29 ke správnímu pokutování

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách Vodítka k uplatnění a stanovení správních pokut pro účely Nařízení 2016/679


03.12.2017 23:51

Výklad zákona příznivější pro spotřebitele

Umožňuje-li zákon více výkladů, musí soud zvolit ten příznivější pro spotřebitele


03.12.2017 23:46

K úpravě osobního styku s dítětem

Ústavní soud k úpravě osobního styku: i otec by měl mít možnost se svým dítětem strávit Štědrý den


14.11.2017 07:28

Právo jednat před soudem ve své mateřštině

Právo účastníka civilního řízení jednat před soudem ve své mateřštině se nevztahuje na písemný styk soudu s účastníky a naopak


25.10.2017 23:59

Policie při vyklízení vily Milada neporušila základní práva

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) zamítl ústavní stížnost čtyř stěžovatelů směřující proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, protože neshledal, že by jimi byla porušena základní práva stěžovatelů.


03.10.2017 23:19

ÚOOÚ by pokutu v případu ekolo.cz znovu neudělil

3. 10. 2017 - Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) reaguje následujícím vyjádřením na zprávy v médiích v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu v ukončeném případu ekolo.cz.


< strana 1 / 79 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů