// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

16.09.2018 14:19

Způsob voleb do orgánů zaměstnaneckých pojišťoven

Stávající způsob voleb do orgánů zaměstnaneckých pojišťoven zakládá nerovnost mezi jejími pojištěnci a upřednostňuje „velké“ zaměstnavatele


07.08.2018 23:06

Náklady za pronájem náhradního vozidla

K otázce účelně vynaložených nákladů za pronájem náhradního vozidla


05.08.2018 23:03

Metodika ke kodexům chování

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách metodickou příručku k vytváření kodexů chování v souladu s GDPR. Cílem materiálu je vysvětlit jejich podstatu, přiblížit a pomoci veřejnosti k lepší orientaci v této oblasti, naznačit základní pravidla a doporučit praktické postupy.


05.08.2018 22:48

Ústavní soud k pojmu osoby blízké

Ústavní soud k pojmu osoby blízké: přátelství může představovat silnější pouto než rodinný vztah


05.08.2018 21:57

Úřad prověřuje podezření na větší úniky osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů aktuálně prověřuje několik případů úniků dat, které se týkají většího počtu osob.


05.08.2018 21:52

Spor o platnost ochranné známky RADLER.cz

Spor o platnost ochranné známky RADLER.cz musí znovu rozhodnout pražský městský soud


24.07.2018 21:48

Rozhodnutí ve věci klientů H-SYSTEMU

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sporu žalobce konkursního správce JUDr. Josefa Monsporta a žalovaného Stavebního bytového družstva Svatopluk (klienti H-SYSTEMU)


04.06.2018 00:10

GDPR a přímý elektronický marketing

1. 6. 2018 – Na základě četných dotazů veřejnosti uveřejňuje Úřad pro ochranu osobních údajů své vyjádření ohledně práv a povinností správce a zákazníka v přímém elektronickém marketingu po nabytí účinnosti obecného nařízení.


24.05.2018 11:39

Cookies a GDPR

22. 5. 2018 - Na základě četných dotazů veřejnosti předkládá ÚOOÚ k veřejné diskusi doporučení, jak přistupovat ke cookies v nadcházejícím období, kdy bude účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), avšak nebude ještě finálně schválené nařízení o ePrivacy.


24.05.2018 11:07

Objektivní odpovědnost za porušení povinností řidiče

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za porušení povinností řidiče podle zákona o silničním provozu není protiústavní


24.05.2018 11:05

Obrácení důkazního břemene v medicínských sporech

Ústavní soud k možnosti obrácení důkazního břemene v medicínských sporech


01.05.2018 18:38

Rozhodnutí ve věci přípustnosti tzv. pravých souběhů

Nejvyšší soud přijal rozhodnutí ve věci přípustnosti tzv. pravých souběhů


01.05.2018 17:51

Otázky a odpovědi ke kodexům chování

Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách odpovědi na nejčastější otázky týkající se kodexů chování, se kterými se setkává ve své praxi.


08.03.2018 23:29

Uvedení spotřebitele v omyl o skutečné ceně

Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu 400 tisíc korun za klamavou reklamu


06.03.2018 22:38

Zvukový záznam tzv. monitorovaného hovoru jako důkaz

Zvukový záznam tzv. monitorovaného hovoru jako důkazní prostředek v občanském soudním řízení


27.02.2018 23:56

Databáze judikatury k nemajetkové újmě

Nejvyšší soud těší zájem veřejnosti o aplikaci na stránkách www.datanu.cz


31.01.2018 00:07

Výše náhrady za omezení vlastnického práva

Výše náhrady za omezení vlastnického práva regulací nájemného v období do 31. 12. 2006


07.01.2018 23:31

Otázky a odpovědi k GDPR: e-shopy

Úřad pro ochranu osobních údajů rozšířil rubriku nejčastějších otázek a odpovědí, na které je dotazován v souvislosti s Obecným nařízením. Nový okruh se týká internetových obchodů.


04.01.2018 00:03

Překlad pokynů WP29 k souhlasu dle GDPR

ÚOOÚ zveřejnil překlad pokynů WP29 k souhlasu


28.12.2017 15:15

Právní vztah provozovatele k celému letišti

Žadatel o povolení provozovat letiště musí prokázat právní vztah k celému letišti, i když vlastní nadpoloviční většinu jeho plochy


< strana 1 / 79 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů