// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

03.10.2017 23:19

ÚOOÚ by pokutu v případu ekolo.cz znovu neudělil

3. 10. 2017 - Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) reaguje následujícím vyjádřením na zprávy v médiích v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu v ukončeném případu ekolo.cz.


29.09.2017 14:24

Pro odsouzení za pokus vraždy je třeba prokázat úmysl

I. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti muže odsouzeného za pokus vraždy a zrušil napadená rozhodnutí Nejvyššího soudu, Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces a zásada, že jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem.


29.09.2017 14:19

Také svoboda vědeckého bádání má své hranice

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) zamítl ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu a rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, neboť jimi nebyla porušena ústavně zaručená práva stěžovatelky.


29.09.2017 14:13

Námitka promlčení dluhu ve světle dobrých mravů

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil část výroku I. rozsudku Městského soudu v Praze, neboť jím byla porušena základní práva stěžovatelky a/ na spravedlivý proces a náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím soudu. Ve zbytku ústavní stížnost zamítl pro neopodstatněnost.


29.09.2017 14:07

Stát nemůže registrovat k platbě DPH v neomezené lhůtě

Nejvyšší správní soud dospěl v nedávném rozsudku k závěru, že pravomoc správce daně registrovat z moci úřední podnikatele jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) není časově neomezená, ale podléhá, stejně jako jakékoliv jiné zásahy státu do právní sféry lidí, časovému omezení.


29.09.2017 14:03

Zákon o poštovních službách lze uplatňovat jen vůči České poště

Zákon o poštovních službách v aktuálním znění nelze uplatňovat vůči jinému subjektu než České poště


13.09.2017 23:59

Trestní oznámení a odpovědnost za újmu

Trestní oznámení a odpovědnost oznamovatele za újmu způsobenou nařčené osobě


12.06.2017 00:02

Poskytování tzv. homeopatického poradenství

Nejvyšší správní soud: homeopatii nelze trestat, pokud skutek není podrobně zjištěn


12.06.2017 00:01

Stanovení výše úhrady zdravotnických prostředků

Ústavní soud zrušil ustanovení upravující mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění


20.05.2017 22:21

Internetový čtvrtletník Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud se otevírá veřejnosti díky novému internetovému čtvrtletníku AEQUITAS


05.05.2017 07:46

Skutečná škoda na vozidle

Za skutečnou škodu na vozidle je nutno považovat i rozdíl mezi tržní cenou vozidla před havárií a jeho tržní cenou po opravě


27.03.2017 23:50

K pojmu „dobré mravy“ podle zákoníku práce

K pojmu „dobré mravy“ při vyplácení odstupného (tzv. zlatý padák)


18.03.2017 00:01

Pochybení v rámci kárných řízení proti advokátům

Za odškodnění případných pochybení v rámci kárných řízení proti advokátům neodpovídá stát, ale Česká advokátní komora


27.02.2017 00:04

Blokování nelegálního hazardu na internetu

Blokování nelegálního hazardu na internetu není protiústavní


27.02.2017 00:01

Nesplnění předpokladů pro výkon práce

Ústavní soud k posouzení výpovědi z pracovního poměru pro nesplnění předpokladů pro výkon práce, aneb šedá je teorie, zelený strom života


19.02.2017 21:51

Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo stanovisko k možnosti soudu omezit svéprávnost k výkonu volebního práva


06.01.2017 00:52

Elektronická komunikace mezi soudy a účastníky řízení

Plénum Nejvyššího soudu schválilo stanovisko k elektronické komunikaci mezi soudy a účastníky řízení


04.01.2017 23:45

Příčinná souvislost jako otázka zásadního právního významu

Míra příčinné souvislosti mezi protiprávním zásahem a vzniklou újmou jako otázka zásadního právního významu


04.01.2017 23:41

První sankce za protisoutěžní jednání veřejné správy

První sankce za protisoutěžní jednání veřejné správy byla uložena Bílině za loterijní vyhlášku


20.12.2016 12:47

Nařízení výkonu podmíněně uloženého trestu

Usnesení, kterým je nařízen výkon podmíněně uloženého trestu, nemůže být doručeno prostřednictvím fikce doručení


< strana 1 / 78 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů


Články