// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

03.01.2019 07:39

Nařízení stanovující limity hluku z dopravy je ústavně konformní

Nařízení vlády stanovující limity hluku z dopravy je ústavně konformní


03.01.2019 07:35

Bezplatné poskytování nevyužitých potravin do potravinových bank

Ustanovení zákona o potravinách, stanovující řetězcům povinnost bezplatně poskytnout nevyužité potraviny do potravinových bank, není protiústavní


12.12.2018 22:51

Nový předseda občanskoprávního a obchodního kolegia

Novým předsedou občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu bude od 1. ledna 2019 JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.


25.11.2018 12:26

Soudci odmítli návrh nové úpravy civilního procesu

Soudci odmítli ministerský návrh nové úpravy civilního procesu jako nezpůsobilou kuriozitu


25.11.2018 12:18

Vícepráce podle smlouvy o dílo nebo samostatné plnění?

Určující je, zda lze plnění z hlediska jeho účelu a povahy ještě považovat za sloužící ke zhotovení sjednaného díla


25.11.2018 12:14

Pozastavení řidičského oprávnění za účelem vymožení dluhu

Pozastavení řidičského oprávnění za účelem vymožení dluhu na výživném z doby nezletilosti nelze ukončit v okamžiku nabytí zletilosti dítěte, ale zpravidla až bude celý dluh vymožen


16.09.2018 14:19

Způsob voleb do orgánů zaměstnaneckých pojišťoven

Stávající způsob voleb do orgánů zaměstnaneckých pojišťoven zakládá nerovnost mezi jejími pojištěnci a upřednostňuje „velké“ zaměstnavatele


07.08.2018 23:06

Náklady za pronájem náhradního vozidla

K otázce účelně vynaložených nákladů za pronájem náhradního vozidla


05.08.2018 23:03

Metodika ke kodexům chování

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách metodickou příručku k vytváření kodexů chování v souladu s GDPR. Cílem materiálu je vysvětlit jejich podstatu, přiblížit a pomoci veřejnosti k lepší orientaci v této oblasti, naznačit základní pravidla a doporučit praktické postupy.


05.08.2018 22:48

Ústavní soud k pojmu osoby blízké

Ústavní soud k pojmu osoby blízké: přátelství může představovat silnější pouto než rodinný vztah


05.08.2018 21:57

Úřad prověřuje podezření na větší úniky osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů aktuálně prověřuje několik případů úniků dat, které se týkají většího počtu osob.


05.08.2018 21:52

Spor o platnost ochranné známky RADLER.cz

Spor o platnost ochranné známky RADLER.cz musí znovu rozhodnout pražský městský soud


24.07.2018 21:48

Rozhodnutí ve věci klientů H-SYSTEMU

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sporu žalobce konkursního správce JUDr. Josefa Monsporta a žalovaného Stavebního bytového družstva Svatopluk (klienti H-SYSTEMU)


04.06.2018 00:10

GDPR a přímý elektronický marketing

1. 6. 2018 – Na základě četných dotazů veřejnosti uveřejňuje Úřad pro ochranu osobních údajů své vyjádření ohledně práv a povinností správce a zákazníka v přímém elektronickém marketingu po nabytí účinnosti obecného nařízení.


24.05.2018 11:39

Cookies a GDPR

22. 5. 2018 - Na základě četných dotazů veřejnosti předkládá ÚOOÚ k veřejné diskusi doporučení, jak přistupovat ke cookies v nadcházejícím období, kdy bude účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), avšak nebude ještě finálně schválené nařízení o ePrivacy.


24.05.2018 11:07

Objektivní odpovědnost za porušení povinností řidiče

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za porušení povinností řidiče podle zákona o silničním provozu není protiústavní


24.05.2018 11:05

Obrácení důkazního břemene v medicínských sporech

Ústavní soud k možnosti obrácení důkazního břemene v medicínských sporech


01.05.2018 18:38

Rozhodnutí ve věci přípustnosti tzv. pravých souběhů

Nejvyšší soud přijal rozhodnutí ve věci přípustnosti tzv. pravých souběhů


01.05.2018 17:51

Otázky a odpovědi ke kodexům chování

Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách odpovědi na nejčastější otázky týkající se kodexů chování, se kterými se setkává ve své praxi.


08.03.2018 23:29

Uvedení spotřebitele v omyl o skutečné ceně

Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu 400 tisíc korun za klamavou reklamu


< strana 1 / 79 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů