// Profipravo.cz / Články a komentáře 27.11.2017

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (47/2017)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


22. 11. 2017

částka 133; č. 379-381; PDF 840 KB 

379/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.  

380/2017  Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017    

381/2017  Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce    
 

23. 11. 2017

částka 134; č. 382-384; PDF 141 KB 

382/2017  Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce    

383/2017  Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce    

384/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů    
 

24. 11. 2017

částka 135; č. 385; PDF 798 KB 

385/2017  Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů