// Profipravo.cz / Články a komentáře 07.06.2017

Uplynulý týden (22/2017) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


29. 5. 2017

částka 54; č. 157-159; PDF 3 MB 

157/2017  Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí   

158/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů    

159/2017  Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže    
 

2. 6. 2017

částka 55; č. 160-161; PDF 115 KB 

160/2017  Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí

161/2017  Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce    
 

částka 56; č. 162; PDF 137 KB 

162/2017  Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona    


částka 57; č. 163; PDF 307 KB 

163/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů