// Profipravo.cz / Články a komentáře 04.04.2017

Uplynulý týden (13/2017) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek
27. 3. 2017

částka 31; č. 86; PDF 43 MB 

86/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů   


29. 3. 2017

částka 32; č. 87; PDF 6 MB 

87/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)    
 

částka 33; č. 88; PDF 3 MB 

88/2017  Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství    


částka 34; č. 89; PDF 548 KB 

89/2017  Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech    
 

částka 35; č. 90-91; PDF 583 KB 

90/2017  Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony    

91/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony    
 

30. 3. 2017

částka 36; č. 92-94; PDF 698 KB 

92/2017  Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní    

93/2017  Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů    

94/2017  Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce    

 
31. 3. 2017

částka 37; č. 95; PDF 2 MB 

95/2017  Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2017 sp. zn. Pl. ÚS 28/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách    
 

částka 38; č. 96-97; PDF 542 KB 

96/2017  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh    

97/2017  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů