// Profipravo.cz / Články a komentáře 28.03.2017

Uplynulý týden (12/2017) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek
20. 3. 2017

částka 29; č. 80-82; PDF 3 MB 

80/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek  

81/2017  Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie    

82/2017  Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí    
 

22. 3. 2017

částka 30; č. 83-85; PDF 978 KB 

83/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích    

84/2017  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně    

85/2017  Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí    

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů