// Profipravo.cz / Články a komentáře 14.03.2017

Uplynulý týden (10/2017) ve Sbírce zákonů

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek
6. 3. 2017

částka 22; č. 66-68; PDF 998 KB 

66/2017  Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   

67/2017  Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů    

68/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů    
 

částka 23; č. 69-70; PDF 929 KB 

69/2017  Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky    

70/2017  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů    

 
částka 24; č. 71; PDF 686 KB 

71/2017  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky    


8. 3. 2017

částka 25; č. 72; PDF 568 KB 

72/2017  Vyhláška o genetických zdrojích zvířat    
 

10. 3. 2017

částka 26; č. 73; PDF 4 MB 

73/2017  Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů