// Profipravo.cz / Monitoring 09.11.2016

K podmínkám procesního nástupnictví

Ústavní soud se vyjádřil k podmínkám procesního nástupnictví podle § 107a občanského soudního řádu

vytisknout článek
III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, usnesení Krajského soudu v Praze a usnesení Okresního soudu Praha-západ, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatele na spravedlivý proces.

Právní věta: Ustanovení § 107a občanského soudního řádu umožňuje, aby nabyvatel práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde, vstoupil do řízení na místo žalovaného bez jeho souhlasu, avšak jen v případě, že toto právo nebo povinnost odvozuje od jejich převodu nebo přechodu ze strany žalovaného. Připuštění jeho vstupu do řízení, aniž by byla splněna tato podmínka, představuje nepřípustný zásah do základního práva původního žalovaného na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Text nálezu sp. zn. III. ÚS 2242/15 je dostupný zde (282 KB, PDF).

(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva ÚS

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů


Články